aniwatt

edu hk schoolblog

การแข่งขันกีฬา – กรีฑาระดับอำเภอท่าอุเทน หาดกวนเกมส์ ๕๕

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการ 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอท่าอุเทน

วันที่   28 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555    ณ   สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาดกวน 

ประจำปีการศึกษา   2555   

*********************

วันที่ 28 พ.ย. 55

เวลา  07.30   น.    – นักกีฬา คณะครู  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแถวพร้อมกันที่สนามพิธีเปิด
- กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่ม เตรียมคนถือธงพร้อมธง จำนวน 1 คน
เวลา  08.00  น.    - ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนำคณะผู้ควบคุมนักกีฬา กรรมการตัดสิน   คณะครูทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ  ตัวแทน นักเรียน  เชิญธงกีฬากลุ่ม ธงสี  ธงกีฬาของอำเภอ ตามลำดับ
- เชิญประธานในพิธีขึ้นแท่นรับรอง  เพื่อรับฟังรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา
-  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน (ผอ. ประวิทย์  ศรีสมยา)
-  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขัน  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน คือ …. ส.ส. มนพร  เจริญศรี    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  2    กล่าวจบ  เปิดเพลงมหาฤกษ์
- พิธีกร / ครูผู้ควบคุมแถวสั่งเคารพธงกีฬา   เปิดเพลงกราวกีฬา
- นักกีฬาดีเด่นวิ่งถือคบเพลิง ( ร.ร. หาดกวน ….ประวัติ ส่วนตัว กีฬา งานอดิเรก อนาคต คติประจำใจ)
- นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน  (มอบให้โรงเรียนบ้านหาดกวน)
คำกล่าว ข้าพเจ้าคือ นักกีฬาสมัครเล่น จะแข่งขันตามกฎ และกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- พิธีกรสั่งนักกีฬาเดินพาเหรดออกจากสนามเข้าที่พัก  โดยวงดุริยางค์บรรเลง สนับสนุนโดยโรงเรียนอุเทนพัฒนา ผอ. สมพงษ์  อุมะวรรณ   มอบให้โรงเรียนบ้านหาดกวนดำเนินการ
- กิจกรรมการแสดงเปิดสนาม  การแสดงของโรงเรียนบ้านหาดกวน
- แข่งขันกีฬาตามตารางแข่งขัน
วันที่ 29 พ.ย. 55
เวลา  08.30  น.     – แข่งขันกรีฑาและแข่งขันตามสูจิบัตรการแข่งขัน  จนแล้วเสร็จ
เวลา 12.00   น.     -  พักรับประทานอาหารกลางวัน /และดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ 30 พ.ย.55     - ดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน
เวลา 16.00  น.              พิธีปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
- ประธานในพิธีปิด (ตามสถานการณ์)
- นักกีฬา ทุกคนทุกโรงเรียนเข้าแถวหน้ากองอำนวยการ
- พิธีกร ….รายงานสรุปผลการแข่งขันและประเภท
- มอบรางวัลต่าง ๆ ให้กับทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตามลำดับ
- ประธานให้โอวาทกล่าวและปิดการแข่งขัน
- ตัวแทนโรงเรียนเชิญธงชาติ  ธงสี   ธงกีฬากลุ่ม  ธงกีฬาอำเภอ  ลงจากยอดเสา
- มอบธงกีฬา “อำเภอ”  ให้กลุ่มโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป  ได้แก่  กลุ่มโรงเรียนเวินพระบาทรามราช
- นักกีฬาจับมือกันเป็นวงกลม  ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม  (ตามความเหมาะ และสถานการณ์)
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- คณะครู  นักเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ของอำเภอท่าอุเทน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

———————————–

หมายเหตุ              กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.